گروه های آموزشی

 

 

گروه فیزیک

گروه آمار

 


گروه های آموزشی
  این دانشکده در حال حاضر داری سه گروه آموزشی به شرح زیر می باشد:
;
ردیف نام گروه نام رشته مقطع ظرفیت پذیرش
1 کامپیوتر علوم کامپیوترکارشناسی پیوسته35
2 فیزیک فیزیک کارشناسی ارشد4
3 آمار آمار و کاربردهاکارشناسی پیوسته35