دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانشکده مهندسی و علوم پایه بیجار 

شرایط شرکت در مسابقه

زبان مورد استفاده برای شرکت در مسابقه C, C++ و جاوا می باشد.

افراد می توانند به صورت تیم های دو نفره یا انفرادی در مسابقه شرکت نمایند.

شرکت برای تمامی افراد زیر سال مجاز است.

زمان برگزاری مسابقه یک شنبه 8 دی ماه 98 ساعت 8 خواهد بود.

مهلت ثبت نام به پایان رسیده