ریاست دانشکده

 
نام و نام خانوادگی دکتر محمدرضا ستار  
مرتبه علمی استاد
رشته فیزیک
زمینه فعالیت و تخصص  
تلفن تماس 38220051
38239100
پست الکترونیکی rezakord [at] ipm.ir