ارتباط با ما
 
نام بخش مسئول بخش تلفن تماس پست الکترونیکی
ریاست دانشکده دکتر علی مرادیان 38220051-087
38239100-087
Ali.Moradian@FSEB.ir
آموزش دانشکده محمدحسن الماس پور 38233803-087
38239101-087
MHA@FSEB.ir
واحد فناوری اطلاعات محمدحسن الماس پور 38239105-087
38239099-087
MHA@FSEB.ir
امور مالی مجتبی فعله گری 38228916-087
38239096-087
 

آدرس : بیجار - بلوار الغدیر- جنب میدان هفت شهید
کد پستی:  61111 -66518

  دانشکده علوم  پایه و فنی-مهندسی بیجار