گروه های آموزشی

 

 

گروه فیزیک

گروه آمار

 

 |

گروه آمار
  معرفی


«آمار روزی به اندازه ی خواندن و نوشتن از بایستگی‌های یک جامعه ی پویا خواهد شد.    اچ. جی. ولز»
علم آمار،  هنر استفاده از ابزارهای پیشرفته ی رياضي براي جمع آوري، تجزيه و تحليل داده ها و استنباط درباره جامعه ی مورد بررسی است.       
آماردان با به كار بردن دانش رياضي و رایانه با جمع آوري، پردازش،  تجزيه و تحليل داده ها و نهایتاٌ تعبیر و تفسير  نتايج، در هر گونه پژوهش علمي شركت مي كند و داده های بی زبان را با روش های ویژه‌ی خود، به طور زیرکانه، به حرف در می آورد. او می تواند دانش آماري خود را در علوم گوناگون مانند  مهندسي،  پزشكي، داروسازی، بهداشت، هواشناسی، بیمه، بانک داری، اقتصاد، جغرافیا، علوم اجتماعی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، روانشناسي، تربیت بدنی، بازاريابي و  آموزش و پرورش به-كار گيرد . به عنوان مثال، تاييد دارويي جديد از طرف دولت، بدون بهره گيري از روشهاي آماري قابل اجرا نیست.  
اهمیت آمار به حدی است که در بخش های خبری رسانه های گروهی، جذاب ترین خبری که ما را به تفکر وامی دارد، مسلماٌ به  آمار مربوط است. امتحان کنید!  
در تجارت و صنعت، آماردانان نقش مهمي را در كنترل كيفيت و  و بهبود توليدات ايفا مي كنند. به عنوان مثال در يك شركت خودروسازي به منظور برآورد زمان از كار افتادن موتورهايي كه در معرض شرايط آب و هوايي نامساعد قرار مي گيرند، آماردانان  آزمايش هایي را طرح ريزي کرده و موتورها را به صورت منفرد تا از كار افتادن كامل،  تحت اين شيوه آزمايشي به كار مي اندازند.  متخصصين آماري كه براي  شركت هاي داروسازي كار مي كنند، به منظور بررسی  ايمني و اثربخشي داروهاي جديد به ارزيابي نتايج آزمايش های كلينيكي مي پردازند.  در شركت هاي توليد نرم افزارهاي رايانه اي، آماردانان  در ساخت و نوشتن بسته هاي نرم افزاري كه در تجزيه و تحليل دقيقتر و مؤثرتر داده ها كاربرد دارند، همكاري مي كنند. علاوه برتوليد و آزمايش محصولات، گروهي ازآماردانان در تصميم گيري براي  نوع محصولي كه بايد ساخته شود، تعيين قيمت و اين كه اين محصولات به چه كساني بايد فروخته شوند، دخيل هستند. آماردانان  همچنين با تعيين خطرهاي احتمالي و ميزان بازگشت و سودآوري سرمايه گذاريهاي خاص، مديريت سرمايه ها و بدهكاري ها را به عهده می گیرند. 
چشم اندازهای آينده ی رشته ی آمار
با توجه به مواردی که در بخش های قبل بدان پرداخته شد، آينده ی رشته ی آمار بسیار روشن است. هم اکنون نیز فرصت هاي شغلي براي دارندگان مدارك دانشگاهی آمار در همه ی مقاطع تحصیلی مساعد است؛  هر چند بسياري از اين مشاغل با عنوان آماردان شناخته نمي شوند. اين مسئله به ویژه در مورد مشاغلي است كه با تجزيه و تحليل و تفسير داده هاي به دست آمده از علوم ديگر مانند اقتصاد، زيست شناسي، روانشناسي يا مهندسي سروكار دارند، صدق مي كند. در ميان دانش¬آموختگان کارشناسی يا کارشناسی ارشد رشته ی آمار که تصمیم دارند در مشاغل کاربردی به کار مشغول شوند، افرادي كه درس های کاربردی و یارانه-ای  را با موفقیت گذرانده¬اند و تجربه کاری بیشتری داشته باشند،  از شانس بالاتري برخوردار خواهند بود. شركت هاي دولتي بسياري از دانش آموختگان آمار را در بخش های جمعيت شناسي و سرشماري نفوس، اقتصادی، كشاورزي، دامداری، بررسي هاي مربوط به مصرف كننده و توليد كننده، تامين اجتماعي، مراقبت هاي بهداشتي و كيفيت محيط زيست و دیگر بخش های مربوط استخدام مي كنند.  آماردانان با هر مدرک دانشگاهی شامل کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا  به منظور كنترل كيفي توليدات گوناگون مانند توليدات دارويي، وسايط نقليه موتوري، مواد شيميايي و غذايي توسط شركت¬هاي توليدي استخدام مي شوند. سازندگان وسايل نقليه به منظور ارتقاي كيفيت خودرو، كاميون و ديگر توليدات و رقابت در صحنه بين المللي با كمك آماردانان آزمایش هایی طرح مي¬كنند و با ابزارهای پیشرفته آماری داده های حاصل را تجزیه و تحلیل می کنند. آماردانانی كه در علوم مهندسي و فيزيك اطلاعاتي دارند مي توانند در امور تحقيقات و توسعه با همكاري ديگر دانشمندان و مهندسين به بهبود طرح و توليد پرداخته  و كيفيت  ثابتي را براي توليدات جديد تضمين كنند. برخی از آنان در ارتباط با توليد برنامه هاي نرم-افزاري آماري در شركت هاي توليد نرم افزارهاي رايانه اي، فرصت هاي شغلي مناسبي را مي يابند. 
  در شركت هاي تجاري به منظور پيش بيني ميزان فروش، تحليل شرايط تجاري و حل مسائل مديريتي به منظور افزايش سوددهي به كارمنداني كه در علم آمار به ویژه در رگرسیون و سری های زمانی سر رشته داشته باشند، اعتماد زيادي مي-شود. در ضمن، مراكز مشاوره اي به صورت روز افزوني خدمات آماري پيشرفته اي را به ديگر مشاغل ارائه مي دهند. به علت كاربرد وسيع رايانه در اين رشته، آماردانان تمام صنايع بايد در برنامه نويسي رايانه اي مهارت كافي داشته و در به كارگيري نرم افزارهاي آماري از دانش خوبي برخوردار باشند. 

وضعیت رشته ی آمار در کشورهای صنعتی و پیشرفته
در کشورهای صنعتی و پیشرفته، به دلیل افزایش روزافزون فرهنگ آماری و کاربرد آن در همه¬ی امور، رشته¬ی آمار به عنوان یک رشته ی دانشگاهی مهم،  اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص می دهد. در کشور ایران نیز امید است با توجه ی  بیشتر مسئولان،  این رشته به جایگاه شایسته خود دست یابد.     
در سال 2000  ميانگين در آمد سالانه متخصصين آمار در ايالات متحده 51990  دلار بوده است.
فرصت هاي شغلي
دانش آموختگان رشته ی آمار می توانند بر حسب علاقه خود در بخش هاي مختلف مانند تجاري، اجتماعی، صنعتی، كشاورزي، نظامی، مشاوره ای و بهداشتي مشغول به كار شوند. اكثر مشاغل باقي مانده به صنايع خصوصي به ویژه به سرويس هاي آزمايشي و تحقيقاتي، مديريتي و روابط عمومي مربوط مي شود. گروهي ديگر به تدریس دروس آماری در سازمان آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی مشغول مي شوند.

گروه آمار از نیمسال اول سال تحصیلی 1393 در مقطع کارشناسی رشته آمار و کاربردها دانشجو می‌پذیرد.  ظرفیت پذیرش دانشکده در هر سال تحصیلی 35 دانشجو می باشد.
مدیر گروه